Algemene Voorwaarden

Laatste update: 19/04/2023

DEFENITIES

De website beenq.nl (“site”) wordt beheerd door BEENQ – KvK 73121096 onder de merknaam BEENQ (“BEENQ”). Panel (“panel”) verwijst naar het op de site beschikbare platform waarop leden (“leden”) zichzelf gratis en vrijblijvend kunnen aanmelden om tegen betaling mee te doen aan marktonderzoeken.

Het panel werkt op software van onze partner CINT AB. Dit Zweedse bedrijf specialiseert zich in dit product en verzorgd eveneens via dit platform de uitbetaling van de verdiensten aan onze leden. Bij uw inschrijving gaat u tevens akkoord met hun Algemene Voorwaarden en Privacy beleid die tevens terug zijn te vinden via het panel platform.

Weet dat dit vooraanstaande bedrijf het hoogste aanzien geniet binnen de marktonderzoekswereld en alle erkenningen en certificaten bezit voor het goed en veilig uitvoeren van dergelijk onderzoek. Denk aan standaarden vanuit ESOMAR, MRS, ARF, MRIA, AMA, AMSRO en Insights Association. Bovendien genieten de panels certificering van ISO 20252 & ISO 26362.

WIJZIGINGEN IN ALGEMENE VOORWAARDEN

BEENQ heeft het recht te allen tijde de Algemene Voorwaarden te wijzigingen naar eigen inzicht indien dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening, danwel door veranderende wetgeving. Door lid te worden gaat u met deze voorwaarden akkoord.

VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP

Iedereen kan zichzelf inschrijven bij BEENQ mits ze aan enkele voorwaarden voldoen. Ten eerste zijn er gescheiden panels per land, op moment van schrijven zijn wij actief in Nederland en België. U kan lid worden van het panel in het land waarin u op dat moment woonachtig bent.

Hier zit ook een minimale leeftijd aan verbonden, te weten 16 jaar in Nederland en 13 jaar in België. Dit is vanuit wetgeving ingegeven.

Het is niet toegestaan meerdere accounts te hebben per persoon, ook niet in meerdere landen. Hoewel een account is gekoppeld aan een uniek e-mailadres is het dus niet toegestaan uzelf met meerdere e-mailadressen in te schrijven.

Deelname aan het BEENQ panel is geheel op eigen risico.

In geen enkel geval zal BEENQ, haar bestuurders, managers, functionarissen, agenten, contractanten, partners en werknemers aansprakelijk zijn jegens u of een derde persoon voor enige speciale, directe, indirecte, incidentele, bestraffende of gevolgschade met inbegrip van verloren winsten of verloren gegevens die voortvloeien uit uw eigen gebruik van de site of het panel.

BEENQ is niet aansprakelijk voor de beëindiging van de site of het panel door welke reden dan ook, inclusief (zonder beperking) eventuele beloningen, punten of kredieten in het voordeel van een lid op het moment van beëindiging.

Afsluitend gaat u ermee akkoord waarheidsgetrouwe informatie te geven in het platform en in de betaalde enquêtes die wij u als lid beschikbaar stellen. Mocht blijken dat u hier niet aan voldoet kunnen wij er voor kiezen op per ommegaande uw lidmaatschap te beëindigen en eventueel bestaand saldo ongeldig verklaren.

Onder niet waarheidsgetrouwe informatie bedoelen we niet enkel het danwel bewust of onbewust onware informatie afgeven over uzelf, maar ook het onjuist invullen van enquêtes. Hierbij moet u denken aan het zo snel mogelijk invullen van de vragen zonder daar uw echte mening te geven, inconsistente of onjuiste antwoorden en ongepaste invoer bij open vragen.

Enquêtes bevatten om diezelfde reden dan ook geregeld controlevragen die tot doel hebben om dergelijk gedrag op te sporen en als dit het geval blijkt wordt het onderzoek voor u direct stopgezet zonder enige beloning.

U kunt zelf op elk gewenst moment uw account sluiten. Let wel dat dit tot gevolg heeft dat uw bestaande saldo wordt vernietigd.

VERPLICHTINGEN BEENQ

Wij zullen u proberen te voorzien van een goed aantal betaalde enquêtes zodat u daarmee een goede bijverdienste kan realiseren. U kunt in het platform zelf aangeven hoeveel enquête uitnodigingen u wilt ontvangen en ook welke soort onderzoeken. Wij zijn desalniettemin niet verplicht aan dit aantal te voldoen.

Het kan goed zijn dat aanbod aan onderzoeken varieert door de tijd. Dit komt vanwege wisselende vraag vanuit marktonderzoekbureaus die we niet kunnen voorspellen.

Het verdiende geld dat u spaart in uw account kan u vanaf 10 euro laten uitbetalen. Tot u dit bedrag hebt bereikt is uw bestaande saldo geldig, en zit hier geen vervaldatum aan vast.

INACTIVITEIT ACCOUNT

Indien u langer dan 12 maanden niet actief bent op uw account behouden wij het recht uw lidmaatschap te beïndigen waarbij helaas het resterende saldo aan verdiensten verloren gaat. Uw persoonlijke gegevens worden na die 12 maanden overigen al automatisch verwijderd in lijn met de AVG, en u kunt dit tussentijds ook te allen tijde bij ons vragen te doen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Beenq.nl inclusief al het intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: code, tekst, afbeeldingen, documentatie, software, grafische afbeeldingen, gegevens en concepten vertegenwoordigen een geldelijke waarde en mogen op geen enkele wijze worden overgenomen.

Handelsmerken zoals de naam BEENQ en het BEENQ logo zijn het eigendom van Genius Online Marketing en het is niet toegestaan deze te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming.

Het is ons beleid om onze intellectuele eigendomsrechten ten volle te handhaven in de wet.

DISCLAIMER

Alle inhoud van deze site is zorgvuldig samengesteld door BEENQ. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie niet klopt of achterhaald blijkt. Elke acties die u onderneemt op basis van deze informatie is geheel op eigen risico en wij accepteren hiervoor geen aansprakelijkheid.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Bij het aanmaken van uw lidmaatschap verstrekt u ons tenminste de gevraagde contactinformatie in het aanmeldformulier. Dit is de minimaal benodigde informatie om u te kunnen uitnodigingen voor onderzoeken. Anders dan deze uitnodigingen zullen wij met u geen communicatie uitwisselen dan die betrekking hebben op uw lidmaatschap van het panel. Wij delen deze gegevens ook zeker niet met derden, zoals u ook terug kunt vinden in onze privacy verklaring.

Scroll to Top